Havarikommisjonen

Havarikommisjonen

Rolig atriumshage

Statens havarikommisjon for transport, SHT, ligger på Kjeller i Skedsmo kommune.

Byggherre: Statsbygg
Tidsrom: 2009-2010
Omfang/kostnader: Areal park: 12 000 m2, Areal atrium: 1 000 m2
Arkitekt: Longva Arkitekter
Entreprenør: Tronrud entreprenør
Anleggsgartner: Løvold AS
Alle foto: Damian Heinisch

Parken omkring bygningsmassen består av et enkelt og åpent landskap med gressplen og eng imellom byggene og tilgrensende kroksjøer med randvegetasjon og og jordbruksareal. I øst mot et delvis utviklet næringsområde er kjøreatkomst strammet opp og parkeringsplass er utvidet. På nordsiden er en plass med snuplass for større kjøretøyer og en fri bruksplass med mulighet for å f.eks. sette opp en letthall.

Med tredje byggetrinn dannes et indre gårdsrom som er opparbeidet som et grønt atrium midt i bygningsmassen.  Atriet er til felles bruk for ansatte, gjester og pårørende og skal fungere som såvel plass for utendørs bespisning, et stille sted for kontemplasjon og som utsikt fra bygningene omkring.  En overbygget gangsone / pergola lukker atriet mot nord og  har vekselsvis preforerte stål-paneler og felter med wiere med klatrende pipeholurt vent inn mot hagen. Prosjektet har utstrakt bruk av stauder og bunndekkebeplantning.

Med tredje byggetrinn dannes et indre gårdsrom som er opparbeidet som et grønt atrium midt i bygningsmassen.