Saupstad skole – konkurranse

Saupstad skole – konkurranse

Samlingspunkt for læring, rekreasjon og lek

I 2017 deltok Grindaker i en plan- og designkonkurranse for ny barne- og ungdomsskole i Trondheim. Prosjektet består av en ungdomsskole for 450 elever, en barneskole for 700 elever, en basishall for idrett og kultur og et kulturskolesenter. Prosjektet ble belønnet med 1. plass i konkurransen og videre prosjektutvikling.

Byggherre: Trondheim kommune
Tidsrom: 2016-2017
Arkitekt: Filter arkitekter AS og SPINN arkitekter AS

Uteområdene vil danne en viktig nord-syd akse gjennom Saupstad. Skolene vil sammen med uteområdene bidra positivt til lokalmiljøet og er åpent for at mennesker med ulike bakgrunn og ulike utfordringer kan komme sammen og integreres. Her vil du finne møteplasser og rom med stor variasjon, et naturlig samlingspunkt for læring, rekreasjon og lek året rundt.

Sentralt i skoleanlegget ligger et stort kulturtorg, som gir identitet til anlegget og forener brukerne og beboerne i området. Torget har fått et mønster inspirert av et typisk trøndersk strikkemønster, men med et moderne og universelt formspråk. Til daglig vil Kulturtorget gi rom for elevene til å utfolde seg, samtidig som det vil fungere som en samlingsplass for 17. mai, julemarked, sommeravslutninger, eller andre større arrangementer.

Øst for skolen og Kulturtorget anlegges et grønt parkområde. I området mellom kulturtorget og Heimdal VGS ligger et parkour- og skateanlegg som utnytter landskapets topografi. Barneskolens uteområde ligger mot syd og vest. Arealet er soneinndelt mellom småskole og mellomtrinn slik at barna får trygge og tilrettelagte arealer i tilknytning til inngangene. Landskapets topografi utnyttes til å skape en levende aktivitetsplass for alle aldre. Bygget og landskapet knyttes sammen ved at soner og funksjoner i bygget speiles i skolegården.