Larvik Havn

Larvik Havn

Funksjon og flyt

Nytt fergeterminalanlegg på Revet i Larvik skal overta dagens fergevirksomhet i Indre Havn, som skal opphøre innen utgangen av 2009. Indre Havn frigjøres fra havneformål til byformål og byutvikling.

Byggherre: Color Line, Larvik Havn KF
Tidsrom: 2006-2008
Entreprenør: AF Gruppen
Arkitekt: Dyrvik, Alt Arkitekter

Alle foto: Damian Heinisch

Arealene får en robust, storskala utførelse, med hovedvekt på funksjon og flyt.

Terminalområdet dekker et område på nærmere 60 daa, med store arealer for biloppstilling, billettering, tollfunksjoner og oppstilling for løstrailere, samt godshåndtering. Arealene får en robust, storskala utførelse, med hovedvekt på funksjon og flyt.

Terminalbygget er plassert sentralt på terminalområdet med en forplass. Denne løftes to meter i forhold til sidearealene og deler terminalområdet i to mellom ankomst og avgang. Inndelingen understrekes med doble rekker av skjørpil. Forplassen tar imot reisende uten bil med åpne gangarealer, dekke av betongstein og grupper av bøketrær. Terminalen stod ferdig i 2008 og er blant Europas mest moderne og effektive ferjehavner.