Larvik Kulturhus

Larvik Kulturhus

Kulturkaia med variert bruk

Larvik kulturhus ligger på Sanden innerst i Larvikfjorden med utsikt til Svenner Fyr. Bygget har fått navnet Bølgen og huser teater, kino, galleri, turist-kontor og kafé. 

Byggherre: Larvik kommune
Tidsrom: 2007-2008
Omfang/kostnader: 13 daa/ 5 mill
Entreprenør: Tor Entreprenør AS
Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Alle foto: Damian Heinisch

Kirsebærlunden og vegetasjonen ved atkomsttorget ligger i le for bølgesprut og høststormer mens plasstøpt betong og asfalt syr sammen eksisterende robuste dypvannskai med nye oppholdsplasser og innganger. Tilgjengelighet til og fra sjøen er prioritert gjennom variende vannfronter, sitteamfi, kai og bølgetrapp har ulik avtrapping mot sjøen og ivaretar ulik bruk.

Kulturkaia inspirerer til variert bruk og er Larviks nye flerbruksarena.