Marienlyst Skole

Marienlyst Skole

Rom for samspill

Marienlyst skole er totalrehabilitert for å romme barne- og ungdomstrinn, samt spesialklasser, mottaksklasser og barnehage med et totalt antall barn på ca 1000 stk. Det har vært viktig å skape ulike uterom som er tilpasset de forskjellige brukergruppene og samtidig ha rom for samspill.

Grindaker har vært konsulent fra forprosjekt via detaljering til ferdig bygget prosjekt.

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Tidsrom: 2007-2018
Omfang/kostnader: 10 daa/25 mill. inkl. mva. / 1,7daa / 10 mill. (utvidelse)
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS /  HENT AS
Arkitekt: HWR Arkitekter AS / Arch Uno AS

Alle foto: Damian Heinisch

Vestsiden av skolen tilhører barnehagen og det har vært viktig å bevare noe av vegetasjon fra den tidligere parsellhagen og velge robuste materialer for å skape et røft og naturlig uterom for de minste barna. 

Det store gårdsrommet, som er tiltenkt barneskolen, er det lagt vekt på å skape et urbant uttrykk med store felter av fargerikt gummidekke, granittkanter og moderne lekeapparater som er tilpasset ulik type lek, samt sittegrupper på tredekke. Skolegården på østsiden er tiltenkt ungdomstrinnet og består av granittamfier, scene og en sansevegg. På taket til den nye flerbrukshallen er uterommet tilpasset barn og unge med spesielle behov, og har et dekke bestående av betong, plasstøpt gummi og kunstgress.

I 2015 ble det avklart at Marienlyst skole i Oslo, skulle utvides med nytt bygg og nye skolegårdsarealer tiltenkt ungdomstrinnet.

En særlig viktig landskapsmessig oppgave ville bli å etablere en god overgang mellom eksisterende og ny skolegård, som i stor grad ville ligge på ulike terrenghøyder. Høydeforskjellene i skolegården og overgangen mellom ny og eksisterende skolegård, ble i prosjektet løst gjennom et terrassert landskap med fokus på universell utforming. Landskapet fungerer som gangsone, samtidig som det er et rikt oppholdsareal med gode, solrike sittemuligheter, gir muligheter for spontan aktivitet som skating, sykling og styrketrening, og har en grønn ramme med variert vegetasjon.

 

 

En særlig viktig landskapsmessig oppgave ville bli å etablere en god overgang mellom eksisterende og ny skolegård, som i stor grad ville ligge på ulike terrenghøyder.

I reguleringssaken ble flere trær gitt eget vern, og det har vært høyt fokus på å innarbeide disse trærne i den nye skolegården på en skånsom og hensynsfull måte.

Den karakteristiske oransje fargen fra sykkelstativene ved skolen, er tatt med videre og forsterket i skolegårdsutvidelsen.