Marikollen Idrettspark

Marikollen Idrettspark

Gode rammer for aktivitet

Prosjektets ambisjon har vært å skape gode rammer for alpint, fotball, langrenn, rulleski, (sommer)hopp, skateboard, sandvolleyball, downhill-sykling, festivaler, m.m. Anleggene er utviklet med tanke på å gjenbruke overskuddsmasser fra byggenæringen for å minimere bruk av jomfruelige masser, ressursbruk og miljøpåvirkning.

Byggherre: Rælingen kommune/Rælingen skiklubb
Tidsrom: 2008-2018
Omfang/kostnader: Ca 3,0 mill (LARK og rådgivere)
Entreprenør: AS Feiring Bruk, Rælingen Graveservice AS
Rådgivere: Cowi AS, BioFokus, Norwegian Snow Consulting AS

Alle foto: Damian Heinisch

I rulleringen av kommuneplanen i Rælingen kommune ble det utviklet et skisseprosjekt for Marikollen idrettspark. Skisseprosjektet ble innarbeidet i kommuneplanen og dannet grunnlag for regulering og videre utvikling av idrettsparken.

Ved hjelp av en 3D-modell ble ulike alternativer for de forskjellige aktivitetene undersøkt. Modellen ble også brukt som diskusjonsgrunnlag i møte med brukere og klubbene i idrettslaget, og til presentasjon av det endelige forslaget.

Alpint- og langrennsanleggene er utviklet med tanke på å gjenbruke overskuddsmasser fra byggenæringen.

Anleggene og gjennomføring er planlagt slik at bygging kan foregå parallellt med åpen bakke. Kvalitetsmasser skilles ut for videre bruk i veier, plasser, overvannshåndtering, mm. For å minimere arbeidsinnsats, ressursbruk og miljøpåvirkning, deponeres øvrige masser direkte.

Grindaker har hatt ansvar for skisseprosjekt, reguleringsplanarbeid, forprosjekt og total-entreprisegrunnlag. Grindaker har vært ansvarlig søker og har hatt faglig oppfølging i løpet av byggepriodene.