Nord Østerdal VGS

Nord Østerdal VGS

Robust og naturlig

Longva Arkitekter AS vant i 2010 en arkitektkonkurranse om en ny videregående skole for Nord-Østerdal i Hedemark. Nord-Østerdal videregående skole er lokalisert på Trontun nær Tynset sentrum. I tillegg til videregående skole inneholder bygget lokaler for tannhelsetjenesten på Tynset. Skolen er planlagt for ca 600 elever fordelt på utdanningsprogrammene: studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, yrkesfag og tilrettelagte tilbud.

Byggherre: Hedmark fylkeskommune
Tidsrom: 2010-2013
Omfang/kostnader: 300 mill
Entreprenør: Hent AS
Arkitekt: Longva Arkitekter

Alle foto: Damian Heinisch

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende skolebygg, oppføring av nytt skolebygg, ny skolegård og parkeringsplasser. Plassering av bygget, veier og utearealer er gjort med fokus på tilpasning til eksisterende terreng og skogsområder. Eksisterende vegetasjon er bevart i størst mulig grad ved bruk av økologisk revegetering. Eksisterende vegetasjon er supplert med stedegen vegetasjon vil skape en grønn og frodig ramme rundt anlegget. Skolen mottok Hedrende omtale i Statens byggeskikk-pris i 2014.

Skolen mottok hedrende omtale i Statens byggeskikk-pris i 2014.