Nytt Vikingtidsmuseum

Nytt Vikingtidsmuseum

Ved verdenstreet

Grindaker as landskapsarkitekter har i samarbeid med MMW arkitekter og Arcasa deltatt i konkurranse for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo.

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: MMW arkitekter AS og Arcasa arkitekter AS
Tidsrom: 2015

Perspektiv: Blår

Prosjektet henter sin inspirasjon i mytene. Der samler vi det vi tolker som betydelig og som grunnstammen i norrøn kosmologi. Funnene formgir vår tolkning av vikingenes verdensbilde. I randsonen av det naturlike og tidvis ville parkområdet Utgård planter vi verdenstreet Yggdrasil. Vi planter det i bakkant av Vikingskiphuset og det gror opp fra Urds kilde. Treets krone med det gedigne greinverket omslutter Midgård og innenfor ligger bergmassen som huser Åsgård. For reiser mellom norrøne verdener og vår tid, knyttes Vikingskiphuset sammen via broen Bifrost. Utendørsarealene sør- øst på tomten er åpne for bruk av museet og besøkende.

I randsonen av det naturlike og tidvis ville parkområdet Utgård plantes verdenstreet Yggdrasil, i bakkant av Vikingskiphuset, der det gror opp fra Urds kilde. Treets krone med det gedigne greinverket omslutter Midgård og innenfor ligger bergmassen som huser Åsgård.

Ved å disponere tomten som vist, ivretas dens iboende karakter på best mulig måte. Bussen slipper besøkende av på Huk Aveny. Eksisterende hovedinngang levner ingen tvil om hvor man skal. Inne i det romslige forrommet ser man info- og billettdisken midt i korset- badet i overlys- og bak, Osebergskipets stavn.

De karakteristiske kalkfurukollene bevares og gir et naturlig skille mellom bygg og uterom. Dette landskapstrekket understrekes ved nye koller som er bygget av kortreiste masser fra anlegget. Disse danner Jotunheimen, som omkranser Utgård. På innsiden finnes flere hagerom, hvor kun fantasien begrenser bruken. Huk Aveny forlenges og styrkes. Dette binder anlegget enda sterkere til sjøen og vikingtidens egne transportmidler.