Oslo International School

Oslo International School

Varierte uterom

Oslo International skole er totalrehabilitert gjennom flere byggetrinn og faser. Skolen rommer barnehage, barneskole og ungdomsskole. Det har vært viktig å skape ulike uterom som er tilpasset de forskjellige brukergruppene. I forbindelse med prosjektet er adkomstveien til skolen bygget om for å tilfredsstille kommunale krav og for å tilrettelegge for av- og påslipp fra bil og buss. Skolens uterom består av flere mer eller mindre adskilte rom. Et stort lukket atrium som brukes til stille sone og undervisning. 

Byggherre: Oslo International School
Tidsrom: 2005-2014
Omfang/kostnader: 3900m2 nybygg, 3300m2 rehabilitering. Tomteareal ca 23 daa.
Entreprenør: Oslo Byggentreprenør AS
Arkitekt: Jarmund/ Vigsnæs Arkitekter AS
Rådgivere: AS Fredriksen, Ingènia AS / Ing. Per Rasmussen AS / Heiberg & Tveter AS, NEAS Brannconsult AS, Norconsult AS

Alle foto: Ivan Brodey

Atriet har fått en rolig utforming med et dekke av hvit singel, hvite betongbenker og en grønn, opphøyet gressflate. To flotte eiketrær har blitt tatt vare på og gir gårdsrommet en fin karakter. Skolens sentralplass er en stor aktivitetsflate tilrettelagt med lekeapparater og basketballkurver. Skolens søndre areal har en frodig grønn ramme av syriner og trær og består ellers av en større gressbakke og en ballbane. Grindaker har vært teknisk rådgiver for utomhus og landskapsarkitekt i forbindelse med prosjektet fra byggetrinn 1 og til ferdig bygget anlegg.