Porsgrunn Kulturhus

Porsgrunn Kulturhus

Bølgende sletter

Med vinnerutkastet “Så sa hun”, fra konkurransen om nytt kulturhus i Porsgrunn, ble prosjektet tatt videre med regulering, prosjektering og bygging. Prosjektet Østre Brygge omfatter nytt kulturhus, Storgata, elvefront med kulturtorg og Reynoldsparken i nord.

Kulturhuset etableres som et oppbrutt bygningsvolum bestående av syv selvstendige bygningskropper forbundet med et lavereliggende tak. Den nye bebyggelsen retter seg etter gateløpet til Storgata og har en klar henvendelse mot gaten. Mot elven får bebyggelsen en mer oppbrutt karakter.

Byggherre: Porsgrunn Kommune
Tidsrom: 2007-2013
Omfang/kostnader: Ca 230mill.
Entreprenør: HRL Entreprenør AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
Rådgivere: Erichsen & Horgen AS, Tore Mathisen AS, Norconsult AS, Multiconsult AS

Alle foto: Damian Heinisch

Reynoldsparken utvides og utvikles til en bypark med kontakt til elven. Parken er vestvendt og har gode sol- og utsiktsforhold. Som overordnet grep, deles parken inn i grønne kiler/sletter som bølger seg ulikt ned mot elva. Bølgene, med sine forskjellige terrenghøyder, gjør det mulig å bevare de fleste av de eksisterende store flotte trærne. De gressdekte kilene vil bli attraktive arealer for rekreasjon og møteplass i tilknytning til kulturhuset. Nivåforskjellen mellom Storgata og elvefronten utnyttes også med brede benker i overgangen mellom de grønne kilene og plassgulvet mot elva. Benkene utformes ulikt og skaper varierte rom og mellomrom i parken.

Bølgene, med sine forskjellige terrenghøyder, gjør det mulig å bevare de fleste av de eksisterende store flotte trærne

Kulturhuset etableres som et oppbrutt bygningsvolum bestående av syv selvstendige bygningskropper forbundet med et lavereliggende tak. Den nye bebyggelsen retter seg etter gateløpet til Storgata og har en klar henvendelse mot gaten. Mot elven får bebyggelsen en mer oppbrutt karakter.