RIFT Colosseum

RIFT Colosseum

Frodig passasje

Tomten som har huset Statoil Fuel & Retail ble i 2015 omregulert fra kontor til næring og bolig. Eksisterende bygg ble revet, og det er etablert to lameller med offentlig tilgjengelig passasje fra Sørkedalsveien til Fridtjof Nansens veg og Collosseum kino. Slik forsterkes lamellstrukturen langs Sørkedalsvegen.

Byggherre:  Sor-Oslo Eiendom
Tidsrom:  2015-2017
Omfang/kostnader: Ca. 450 mill
Arkitekt:  Nydalen arkitektkontor AS
Entreprenør:  Skanska Norge AS
Rådgivere: Rambøll AS, Multiconsult AS, Brekke & Strand Akustikk AS, Heiberg og Tveter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Det ene bygget er forbeholdt næringsvirksomhet, mens det andre får boliger i de øverste etasjene og utadrettet virksomhet på bakkeplan. Mot Collosseum kino settes det av arealer til uteservering. Tilsammen gir dette grepet en aktiv og tiljgjengelig passasje i den tidligere tette veggen langs Sørkedalsveien, og representerer et vellykket byplangrep.

Konseptet Rift spiller på ideen om at man har “revet” eksisterende bygningsmasse i to, og åpnet en passasje mellom disse. Gjennomgående, spesialproduserte betongelementer og felt med vegetasjon binder uteområdene sammen formmessig, og gir stedet en egen identitet.

På bakkeplan er utearealet tilgjengelig for både almennheten, leietakere og beboere, mens det på taket er bygget en frodig hage for beboerne, med vegetasjon, treningsapparater, sittegrupper og områder for lek. Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært forprosjekt for Stor-Oslo eiendom og detaljprosjekt og byggeoppfølging for Skanska Norge.