Saga Senter

Saga Senter

Transformasjon av dampsagtomt

Oppdraget ble vunnet i en plan- og designkonkurranse sammen med ØKAW Arkitekter i 2008. Grindaker har fulgt prosjektet frem til ferdig bygget anlegg. Saga Senter er første ledd i en større utvikling av området øst for Jessheim jernbanestasjon. Bebyggelsen består av boliger på 3-4 plan over 1-2 forretningsetasjer på gatenivå, samt en parkeringskjeller. Mot nord ligger et todelt bygningsvolum i 3 og 4 etasjer. 

Byggherre: Jessheim Byutvikling AS
Tidsrom: 2008-2013
Omfang/ kostnader: Utvendig anlegg ca. 6 mill (anleggsgartnerentreprise)
Entreprenør: Skanska
Arkitekt: ØKAW arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Mot Algarheimsvegen i syd åpner tunene seg med en punkthusbebyggelse. Området er delt i to i forlengelsen av den nye Dampsagalleen. I denne aksen ligger anleggets ”hjerte” med næringsarealer ut mot et sentralt torg. Et stort frodig sitteamfi for opphold og mulige arrangementer henvender seg ned mot torget. Fra torget er det heis og trappeforbindelse til to skjermede halvprivate boligtun på hver side.

Alle leiligheter nås fra egen trappeoppgang med inngangsparti fra boligtunene. Langs midtaksen i boligtunene strekker seg et multimøbel i tre, med forskjellige funksjoner som sittekant, bølgedekke, sandkasse, plantekasse, pergola med klatreplanter mm. Mellom punkthusene er det fire mindre gårdsrom med fire temahager. Uterommene har enkel materialbruk med grus, betong, cortenstål og tre. Her er stor frodighet med hekker som skille mellom private uteplasser og fellesområdene, med bærbusker, duftende planter, prydgress, prydbusker, trær og klatreplanter. Store deler av uteanlegget er på betongdekke.