Sagabyen

Sagabyen

Transformasjon av dampsagtomt

Saga Atrium er et av flere byggetrinn i en større utbygging av Sagabyen på den tidligere Dampsagtomta øst for jernbanestasjonen i Jessheim, en ny bydel med boliger, næring, bygate og park.

Byggherre: Jessheim Byutvikling AS
Tidsrom: 2013-2016
Arkitekt: Linje Arkitektur AS
Entreprenør: Ø.M. Fjeld, Nordby Maskin as
Rådgivere: Phi-kon AS, Brannsafe, Brekke&Strand Akustikk AS

Alle foto: Damian Heinisch

Bygget innehar 60 leiligheter med forretningslokaler i første etasje, som med store glassfasader gir akivitet og liv på gateplan, spesielt mot den vestvendte forplassen mot Dampsagalléen. Et indre gårdsrom (etablert på kjellerdekke) med adkomst fra byggets tre sider, tilrettelegger for lek og opphold og forsterker aktiviteten i området.

På taket er anlagt en felles takterrasse med oppholdssoner, utekjøkken og beplantning. Grindaker vant i 2008 konkurranse om første bygge-trinn i Sagabyen, Saga Senter, i samarbeid med ØKAW Arkitekter, og har siden vært med i utviklingen av hele Sagabyen, fra regulering, forprosjekt, detaljprosjekt og til oppfølging i byggeperioden.