Smestad gjenbruksstasjon

Smestad gjenbruksstasjon

Maksimal trafikkflyt

Ny gjenbruksstasjon på Smestad i Oslo, lokalisert på tomten til den tidligere brannstasjonen. All avfallshåndtering skjer innendørs i to nivåer: ett øvre nivå for publikum og et nedre nivå for drift.

Byggherre: Oslo kommune – Renovasjonsetaten
Tidsrom: 2011-2016
Omfang: ca 10.000 m²
Entreprenør: TRIO AS
Arkitekt: Longva arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Uteanlegget består i all hovedsak av kømagasin for personbiler og tunge kjøretøy. Trafikk og logistikk har vært sentrale problemstillinger i prosjektet. Reguleringsplanen ga sterke føringer for plassering og størrelse for bygget og det har vært viktig å maksimere trafikkflyt og kapasitet for kømagasin slik at fremkommeligheten opprettholdes på lokalveinettet.

Den store takflaten er brutt opp ved at den har fått en sagtannform. I tillegg er denne dekket med sedum. Prosjektet var nominert til Oslo Bys Arkitekturpris 2016.