Søndre Slagen Kirkegård

Søndre Slagen Kirkegård

Skogskirkegård

Den eksisterende skogskirkegården ligger på et drenert skog- og myrområde som grenser til åpent landskap med dyrka mark. Grindaker har utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt og har fungert som byggeleder i byggefasen. Grindaker har i tillegg hatt ansvar som prosjekteringsgruppeleder.

Byggherre: Tønsberg Kirkelige Fellesråd
Tidsrom: 2008-2011
Omfang/kostnad: 7000 m2
Entreprenør: Marthinsen & Duvholt as.
Anleggsgartner: Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS
Rådgivere: Civitas AS, VA Consult AS

Solide steingjerder, som ellers brukt i et åkerlandskap, er satt opp som avgrensing av kirkegården. Inngangen fra nord og driftsadkomsten fra vest har fått nye porter i stål som er spesielt utformet for Søndre Slagen Kirkegård. I tillegg flere nye vannpostplasser med enkle, støpte murer som står i stil med kirkens funksjonalistiske arkitektur.

I utvidelsen var det viktig å holde fast på dette enkle prinsippet, og samtidig sørge for at det åpne åkerlandskapet rundt kunne oppleves fra kirkegården.