Valaskjold Omsorgssenter

Valaskjold Omsorgssenter

Sansehager

Grindaker har vært engasjert i prosjekteringen av Valaskjold omsorgssenter i Sarpsborg fra for-/detaljprosjekt til totalentreprise med oppfølging i byggetiden. Bygget formidler et nivåsprang fra nord til syd hvor økonomi-inngang, varelevering og driftsfunksjoner er lagt i underetasjen mot Tuneveien.

Byggherre: Sarpsborg kommune
Tidsrom: 2010-2014
Omfang/kostnader: Ca 137 mill.
Entreprenør: Nipas byggentreprenør
Arkitekt: Bølgeblikk Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch

Hovedinngangen ligger mellom en sykehjemsfløy og en fløy med omsorgsboliger og henvender seg mot den nye parken for nærmiljøet. Foruten denne parken, inneholder prosjektet blant annet to sansehager, adkomsttorg, parkering og veier.