Valaskjold Omsorgssenter

Grindaker as har vært engasjert i prosjekteringen av Valaskjold omsorgssenter i Sarpsborg fra for-/detaljprosjekt til totalentreprise med oppfølging i byggetiden. Bygget formidler et nivåsprang fra nord til syd hvor økonomi-inngang, varelevering og driftsfunksjoner er lagt i underetasjen mot Tuneveien.

Hovedinngangen ligger mellom en sykehjemsfløy og en fløy med omsorgsboliger og henvender seg mot den nye parken for nærmiljøet. Foruten denne parken, inneholder prosjektet blant annet to sansehager, adkomsttorg, parkering og veier.

Byggherre: Sarpsborg kommune Tidsrom: 2010-2014 Omfang/ Kostnader: Ca 137 mill. Entreprenør: Nipas byggentreprenør Arkitekt: Bølgeblikk Arkitekter AS Alle foto: Damian Heinisch