Svalbard forskningspark

Svalbard forskningspark er en samlokalisering av universitetet på Svalbard, Svalbard museum og Polarinstituttet. Prosjekteringen har vært todelt ved utarbeidelse av områdeplan og utarbeidelse av landskapsplan og oppfølging i byggeperioden av utearealene. Problematikken rundt permafrost og snødrift har vært i hovedfokus ved utformingen av utearealene. Anlegget er utformet slik at snø ikke skal legge seg på veier, plasser eller ved inngangspartier.

Målet for materialvalg og formgiving er at anlegget skal gli inn i det øvrige landskapet samtidig som det spiller opp mot byggets egenart, form og farge.
I tillegg til terrengarbeid, reiser og p-plasser omfatter prosjektet blant annet en forplass med skiferdekke og/en atriumshage med stein fra stedet.

Byggherre: Statsbygg
Tidsrom: 2002-2005
Omfang: 9000m2
Entreprenør: A. Markussen AS
Arkitekt: Jarmund/ Vigsnæs arkitekter AS

Alle foto: Nils Petter Dale