gran torg

Gran kommune ønsket et forslag til løsning for nytt torg gjennom en konkurranse der Grindaker var et av tre landskapsarkitekturfirma som utarbeidet løsningsforslag.
Konseptet var å spille på øst/vest-aksen i landskapet, og skape retningslinjer som viser mot de vakre åsene på begge sider av torget. Dette skulle gjøres i et fragmentert, retningsgivende granittdekke som sprang opp i ulike nivåer og skapte et fleksibelt byrom spekket med funksjoner.

Torget skulle gjøres bilfritt og tilby et variert utvalg bruksmuligheter, alt fra vannlek og vanlig opphold på sommeren til skøytebane og julemarked på vinteren.
Konkurransen ble gjennomført sommeren 2015.

Oppdragsgiver: Gran kommune
Tidsrom: 2015
Omfang: 3200m2