Kiruna stadshus

I forbindelse med de storstilte planene om å flytte store deler av Kiruna sentrum, ble det i 2012 utlyst en konkurranse om et nytt rådhus. Det gamle rådhuset lå innenfor sonen som ville kunne få setningsskader fra de dype gruvene under byen, og det ble bestemt å bygge et nytt rådhus i det nye Kiruna sentrum. 

Konkurranseforslaget presenterer rådhusparken som en rektangulær stilisert furuskog, med rådhuset som en rødmalt storstue i en lysning. En ‘sprekk’ refererer til gruvedriften og leder frem til rådhuset og fortsetter gjennom bygget og deler det i to. Inni bygget vises dette i form av et 8 etasjer høyt innendørs atrium og en glassfasade som deler bygget i to. I rådhusparken er furuskogen fragmentert på ”øyer” som skaper gangveier og oppholdssoner mellom seg.

Grindaker deltok i konkurransen sammen med arkitektkontorene Stein Halvorsen arkitekter og HRTB arkitekter.

Byggherre:  Kiruna Kommun
Tidsrom:   2013
Arkitekt:   Stein Halvorsen arkitekter AS, HRTB arkitekter AS
Lysdesign:  Zenisk AS