Alta omsorgssenter

Grindaker var prekvalifisert til konkurransen om nytt omsorgssenter i Alta sentrum

Den sentrale tomten er lokalisert i overgang mot natur- og kulturlandskap. De myke landskapsformasjonene i stor og liten skala i Alta, har gitt inspirasjon til å gjen-skape et terreng med en organisk topografi dekket med stedegen vegetasjon. Stiføringer og plasser skjærer seg gjennom landskapsformene, og det dannes skjermede plasser og utsiktsplasser. Plassdannelsene har ulike tema som gir positive opplevelser for beboerne. Eksempelvis fugletitting, hugge ved, bålplass, utsiktsplass. Utenfor stien r det mulighet for å plukke bær og blomster.

Omsorgssenteret skal være bolig for både unge, eldre og demente pleietrengende. Bygget inneholder 3 ulike fløyer med boliggrupper, samt en boligdel for unge mennesker som har egne tilgjengelige uterom på terrengnivå. Alle boenhetene har direkte tilgang til et åpen, innvendig tun med ulike servicetilbud.

På tomten er det bevart en sammenhengende gammel furuskog. Beboerne vil ha glede av skogen og gjennom en vandring på stien, samt god utsyn mot skogen fra det indre torget.

Byggherre:  Alta kommune
Arkitekt:   Grønmo arkitekter AS, Linje arkitektur AS og Architectopia