Bamble ungdomsskole

Grindaker deltok i konkurransen om en ny ungdomsskole i Bamble kommune sammen med Ola Roald Arkitektur, ÅF Consult og HENT som et av tre pre-kvalifiserte team. Skoleprosjektet omfatter i tillegg to nye idrettshaller, kulturskole og en svømmehall.

Landskapet på Grasmyr karakteriseres av en rik furuskog. Skogen skaper identitet til det nye anlegget og forslaget legger stor vekt ved å kultivere og fremheve denne sterke karakteren i området ved å trekke skogen inn og gjennom hele anlegget. Det nye anlegget danner et naturlig fellesskap med omkringliggende funksjoner og forslaget viser hvordan den videregående skolen kan integreres i det nye anlegget, gjennom et felles campusområde.

Gjennom sin utforming blir campus et vrimleområde, som effektivt leder elever, ansatte og besøkende dit de skal, samtidig som det blir en arena for møter og opphold på tvers av utdanning og trinn.
I tillegg til å være en flott ramme rundt og gjennom anlegget så vil skogen tilrettelegges for allsidig aktivitet og friluftsliv både i skoletiden og på fritiden. Overflate-vannet i anlegget ledes mot lavpunkter med vegetasjon og regnbed og det meste av overvannet føres videre mot bekkedragene i vest. Regnbedene vil i tillegg til bortledning av overvann fungere som estetisk element samtidig som de kan ha en funksjon i forbindelse med undervisningen. Furuskogen vil dominere anlegget og vil ytterligere forsterkes. Eksisterende natur trekkes inn i anlegget og bryter opp flatene.


Forslaget fikk 2. plass i konkurransen.

Byggherre:  Bamble kommune
Tidsrom:   2018
Arkitekt:   Ola Roald AS Arkitektur
Rådgivere:  ÅF Consult
Entreprenør:   HENT